Incorporació dels autònoms al Sistema RED: respostes a les preguntes més freqüents

L’Ordre ESS/214/2018, d’1 de març, en la qual es modifica l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, estableix l’obligatorietat d’estar d’alta en el Sistema RED, entre d’altres col·lectius, als treballadors incorporats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Aquesta nova ordre obliga a la incorporació dels autònoms al Sistema RED, excepte si fan les gestions a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).

Ver noticia completa